top of page
AEnB2UpODG27gdGzKjzbLm6SPIHo-wRI6Fv7kqDGuEaKbkFeKmQuc3FttiCx0RSNzxZ4dbzHLnFz9MixeXz2tQnbVL
S__24002607.jpg

Abokado boy

​Breaking

【水曜】​20:30-21:30(キッズ・レギュラー)

簡単な自己紹介

高校生の時スケボーなどを通してダンスを始める
その後カメラの仕事を中心にダンスのインストラクターを務めながら活動中!

bottom of page